Aktuální informace z HSHMP

19.09.2019

Vyhodnocení kvality pitné vody za rok 2018

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje souhrnnou zprávu o kontrolách nad jakostí distribuované pitné vody v hlavním městě Praze v roce 2018, a to jak v rámci státního zdravotního dozoru, tak i na základě podnětů z řad občanů.

Celý článek

18.09.2019

Oznámení o omezení provozu pobočky Severozápad HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o omezení vstupu do pobočky SEVEROZÁPAD na adrese Nechanského 590/1, Praha 6, z důvodu havárie kanalizačních a dešťových svodů, které zapříčinily propady povrchu komunikace před vstupem do budovy.

Celý článek

18.09.2019

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v srpnu 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje souhrnnou informaci o kontrolách provedených na úseku hygieny výživy v měsíci srpnu 2019. Více ve zprávě. MUDr. Zdeňka Shumová, ředitelka HV a PBU

Celý článek

18.09.2019

Ministerstvo zdravotnictví a NUDZ připravily Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc

Hygienická stanice hlavního města Prahy seznamuje širokou veřejnost s aktuální tiskovou zprávou Ministerstva zdravotnictví věnované Národnímu akčnímu plánu pro Alzheimerovu nemoc (NAPAN).

Celý článek

18.09.2019

Chřipka: strašák současnosti – obrana je možná

Hygienická stanice hlavního města Prahy, Státní zdravotní ústav a Všeobecná zdravotní pojišťovna uspořádaly 16.9. TK pod názvem "Chřipka: strašák současnosti – obrana je možná." Zazněly na ní důležité informace související s nacházející chřipkovou sezónou.

Celý článek

17.09.2019

Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci srpnu 2019

Výskyt vybraných povinně hlášených přenosných onemocnění na území hlavního města Prahy v měsíci srpnu 2019 Porovnání se stejným obdobím r. 2015 až 2018. Počet případů v absolutních číslech podle data prvních příznaků.

Celý článek

17.09.2019

Výzva k podání nabídky na VZMR: Nákup originálních tonerů do tiskáren HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy uveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup originálních tonerů do tiskáren HSHMP. MUDr. Zdeňka Jágrová, pověřená zastupováním ředitele

Celý článek

16.09.2019

Vrchní referent/rada oddělení protiepidemického - pobočka Sever

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze vyhlašuje dne 16. 9. 2019 výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení protiepidemického - pobočka Sever (10. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

Celý článek

16.09.2019

Rada/odborný rada odboru ekonomicko-provozních činností

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze vyhlašuje dne 16. 9. 2019 výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada odboru ekonomicko-provozních činností (11. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

Celý článek

10.09.2019

Ministerstvo zdravotnictví představilo Národní akční plán prevence sebevražd

Hygienická stanice hlavního města Prahy seznamuje širokou veřejnost s výstupy z dnešní tiskové konference Ministerstva zdravotnictví k tématu Národního akčního plánu prevence sebevražd.

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací Klikněte pro více informací

Činnosti v GISechČinnosti v GISech

Pobočky HSHMP

23.01.2018

Vážení návštěvníci webových stránek HSHMP. Nabízíme Vám v přehledné podobě rozmístění našich poboček v rámci hlavního města Prahy. Sekretariát ředitele HSHMP, 23. 1. 2018

celý článek