Výsledky vyhledávání "tábory"

Celkem bylo nalezeno 6 výsledků.

Letní dětská rekreace na území hlavního města Prahy v roce 2019 aneb čemu věnovat pozornost při výběru tábora pro své dítě...

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje užitečné informace pro širokou veřejnost na téma letní dětská rekreace v Praze, jejichž součástí jsou také doporučení pro rodiče ohledně co nejoptimálnějšího výběru letního tábora svých dětí.
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/letni-detska-rekreace-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-v-roce-2019-aneb-cemu-venovat-pozornost-pri-vyberu-tabora-pro-sve-dite----4259_4259_161_1.html

Příměstské tábory kontrolám hygieniků nepodléhají

Hygienická stanice hlavního města Prahy uveřejňuje informační sdělení týkající se tzv. příměstských táborů. Více v textu. Mgr. Boublík, tiskový mluvčí
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/primestske-tabory-kontrolam-hygieniku-nepodlehaji-3767_3767_161_1.html

Letošní sezóna letní dětské rekreace měla celkově klidný průběh

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dokument "Letní dětská rekreace-stav k 31.8.2017-Závěrečná zpráva." K danému tématu připojuje stručné informace také Hygienická stanice hlavního města Prahy. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA ředitel
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/letosni-sezona-letni-detske-rekreace-mela-celkove-klidny-prubeh-3350_3350_161_1.html

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace na území hlavního města Prahy k 15. 8. 2017

Pražští hygienici vypracovali zprávu o průběhu letní dětské rekreace na území hlavního města Prahy. Při této příležitosti pořídili fotografie, jak má vypadat zázemí "vzorné" zotavovací akce. MUDr. Kučerová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/jak-vypada-vzorny-letni-tabor--3216_3216_161_1.html

Hygienici v Praze zkontrolovali 2 letní tábory, víc se jich nekoná

Pražští hygienici navštívili dva dětské tábory, které se konaly na území hlavního města Prahy. V prvním případě dopadla kontrola výborně, ve druhém se pár chyb našlo. Oba tábory již skončily a další ohlášen není. Mgr. Dana Mertová, tisková mluvčí
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/hygienici-v-praze-zkontrolovali-2-letni-tabory--vic-se-jich-nekona-3188_3188_161_1.html

Příměstské tábory - informace

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o příměstských táborech pro děti jakožto oblíbené formě letní dětské rekreace. Provoz těchto přechodných akcí však neupravují žádné hygienické předpisy. MUDr. Kučerová, ředitelka odboru HDM
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/primestske-tabory---informace-2540_2540_429_1.html