24 duben - Světový den meningitid

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje, že již několik let si celý svět vždy 24. dubna připomíná nebezpečnost onemocnění meningitidou - zánětem mozkových blan. 24. duben je z tohoto důvodu také Světovým den meningitid. Vyhlašován je Mezinárodní konfederací organizací pro meningitidy. Klade si za cíl posílit povědomí veřejnosti o míře nebezpečnosti meningitid, o jejich příznacích a možnostech prevence a léčby.


Meningitida je infekční onemocnění, při kterém dochází k zánětu mozkových blan (meningů). Mozek a mícha postižené meningitidou otékají a snižuje se přívod kyslíku a živin do nervové tkáně. Jestliže není včas započata léčba, může dojít k nevratnému poškození mozku. Závažnost onemocnění závisí na původci choroby: může být bakteriální, virové, vzácněji i parazitární či mykotické.

Mezi hlavní, velmi rizikové typy meningitid patří ty, které způsobuje bakterie meningokok, dále pneumokok či streptokok skupiny B., případně další původci.  Meningokok může způsobit i život bezprostředně ohrožující invazivní meningokokovou sepsi.

Včasný zásah lékařů je v případě invazivního meningokového onemocnění (IMO) zcela klíčovou podmínkou úspěšné léčby. Menigitida není příšliš časté onemocnění, ale často má velmi závažný průběh a jeho následky mohou být až fatální. Dobrou zprávou však, že proti nejčastěji se vyskytujícím typům meningitid existují účinné očkovací látky. Důležitost očkování v prevenci řady onemocnění tento týden připomíná v celé Evropě osvětová akce nazvaná Evropský týden očkování 2018.

Meningitida se nevyhýbá ani Praze

V roce 2017 bylo v Praze hlášeno 18 případů onemocnění bakteriální meningitidou a 3 další případy meningokokové infekce. V důsledku bakteriální meningitidy v Praze v roce 2017 jeden člověk zemřel.

 

U příležitosti Světového dne meningitid uspořádala v minulých dnech pražská Nemocnice Na Bulovce tiskovou konferenci, kde na dané téma vystoupila primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. Tiskové konference se zúčastnil i zástupce pražské hygieny. Podrobnosti z tiskové konference přinášíme níže.

 

V Praze dne 24. dubna 2018

 

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí 

 


INFORMACE Z TISKOVÉ KONFERENCE NEMOCNICE NA BULOVCE

 

Invazivní meningokoková meningitida může zabít do 24 hodin od prvních příznaků

Meningokoková infekce je velmi rychlé, agresivní a život ohrožující onemocnění, které zpočátku působí jako běžná viróza, ovšem do několika hodin po propuknutí  mu může pacient podlehnout nebo mít doživotní následky. Jedinou účinnou ochranou  je očkování.

FOTO: primářka MUDr. Hana Roháčová na tiskové konferenci

 


Zdroj: HSHMP

 

Úspěch léčby závisí na rychlosti rozpoznání nemoci


Většinu případů bakteriální meningitidy způsobí meningokok, pneumokok a bakterie Haemophilus influenzae typu b (Hib). Onemocnění se může projevit jako bakteriální meningitida – zápal mozkových blan či infekce míchy – nebo jako septikémie – krevní infekce.  „Invazivní meningokokové onemocnění má velmi rychlý průběh a může se rozvinout během několika hodin. Proto nemoc vyžaduje velmi rychlou lékařskou péči. Z toho důvodu je důležité, aby byly obecně známy projevy nemoci, které pacienta a jeho okolí upozorní, že je potřeba vyhledat a zajistit lékařskou péči,“ upozorňuje MUDr. Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce a dodává: „Léčba je založena na rychlém přesunu do nemocnice a na co nejvčasnějším podání antibiotik.“ Mezi příznaky meningokokové meningitidy patří ospalost, horečka, podrážděnost, netečnost a snížená vnímavost, bolesti svalů, nohou nebo kloubů, úporná bolest hlavy, světloplachost, zvracení. Při nemoci se může objevit vyrážka nebo skvrnky na kůži, které nezblednou ani pod tlakem (například po přimáčknutí sklenice). „Příznaky na počátku ale mohou být velmi necharakteristické. Proto, pokud  se objeví slabost nejasné příčiny, bolesti hlavy, celková nevůle nebo dokonce projevy krvácení, vyhledejte lékaře ihned," nabádá MUDr. Roháčová.


Následky jsou často fatální

 

Až sedm z deseti přeživších nemocných má doživotní následky. Patří k nim amputace končetin, ztráta sluchu, problémy se soustředěním, selhávání orgánů, tinnitus (pískání v uších), agresívní chování, problémy s rovnováhou, deprese, nemotornost, opožděný vývoj u dětí, epilepsie, bolestivost kloubů.


Přenašeči jsou mezi námi

 

„Bakterie meningokok je přítomna v nosohltanu 10-20% zdravých osob,“ uvádí primářka MUDr. Hana Roháčová. Infekce se šíří mezi lidmi pomocí kapének (při líbání, kašli, kýchání a prostřednictvím sdíleného jídla či nádobí). Vyššímu riziku nákazy bakteriální meningitidou jsou vystaveny děti, které chodí do družiny nebo do školky. Nejohroženější rizikovou skupinou jsou tak právě děti do 4 let a dospívající ve věku 15 až 19 let. Ti nejčastěji onemocní například po pobytu na diskotékách, kdy je jejich organizmus oslaben několikahodinovým pobytem v rušném zalidněném prostředí. V globalizovaném světě přispívají k šíření onemocnění i všichni, kteří cestují do nejvíce postižených oblastí, především třetího světa.


Čísla jsou na vzestupu

 

V České republice onemocnělo od roku 2011 do roku 2015 celkem 278 lidí invazivním meningokokovým onemocněním. Z nich 23 pacientů zemřelo. Za poslední roky má onemocnění stoupající trend. V roce 2015 bylo zjištěno 44 meningokokových onemocnění, v roce 2016 to bylo 47 onemocnění a v roce 2017 bylo 68 případů.


Jak se chránit před onemocněním?

 

„Těm, kdo byl vystaven přímému a úzkému kontaktu s invazivním meningokokovým onemocněním, jsou krátkodobě ordinována antibiotika jako prevence propuknutí nemoci,“ vysvětluje MUDr. Hana Roháčová. To ovšem neznamená dlouhodobou ochranu před onemocněním.

 

Jedinou skutečně účinnou prevencí je očkování. Dle výzkumů je naprostá většina meningokokových invazivních onemocnění způsobena pěti sérologickými skupinami, z nichž lze všem (A, C, Y, W a B) předejít očkováním. „Imunitní obranná reakce po očkování vyzbrojí organismus před napadením touto nemocí. V Česku jsou dostupné vakcíny proti všem séroskupinám meningokoka i proti nejčastějšímu typu u nás – séroskupině B. Očkovat se mohou děti od 2 měsíců věku a tato ochrana je považovaná za jedinou účinnou a smysluplnou. To by si měli uvědomit především rodiče malých dětí a zajistit jim bezpečné dospívání,“ zdůrazňuje primářka Roháčová.

 

Význam očkování připomíná 13. Evropský týden očkování: 23. – 29. 4. 2018


Evropský týden očkování 2018, European Immunization Week 2018 (EIW), je tradiční součástí Světového týdne očkování 2018, World Immunization Week 2018. Koná se každoročně v dubnu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) s cílem zvýšit obecné povědomí o významu očkování pro zdraví a životní pohodu celé populace. Od svého založení v roce 2005 se EIW rozrostl na všeobecně uznávanou akci.      

                                                                  
Cílem EIW iniciativy je zejména:


• udržet zájem veřejnosti a politickou podporu očkování prostřednictvím cílených komunikačních a vzdělávacích aktivit,
• zvýšit povědomí o významu očkování,
• zvýšit pokrytí populace očkováním.