Hygienická stanice hlavního města Prahy se připojila ke Světovému dni hepatitidy

Světová zdravotnická organizace (dále jen "WHO") vyhlásila včerejší den, tj. 28. červenec jako „Světový den hepatitidy“ na počest narození profesora Barucha Blumberga, který získal Nobelovu cenu za objev viru hepatitidy B. Letošní ročník má podtitul „Poznej hepatitidu, jednej nyní“.


WHO tímto dnem upozorňuje na rizika spojená s výskytem tohoto onemocnění a vyzývá státy, aby zvyšovaly povědomí o tomto onemocnění a zejména pak aby umožnily svým občanům přístup k testování a kvalitní léčbě. Dle aktuálních odhadů WHO na celém světě v důsledku některé z hepatitid ročně umírá okolo 1,45 milionu osob.

 

Virová hepatitida (virový zánět jater) je nakažlivé onemocnění způsobené viry, které napadají jaterní tkáň. Rozlišujeme krátkodobé (akutní) infekce a dlouhodobou infekci nazývanou chronická hepatitida, která může vést k život ohrožujícím komplikacím, jako jsou cirhóza (ztvrdnutí jater), selhání jater či rakovina jater. Rozlišujeme několik typů hepatitid a to, podle typu viru, který způsobil virovou hepatitidu, způsobu přenosu, závažnosti a možných následků onemocnění. V Česku se vyskytují nejčastěji typy A a C, méně často jsou zastoupena onemocnění žloutenkou B a E. Proti žloutence A a B je možné se chránit i očkováním, které by měli obyvatelé využít, zejména je lze doporučit osobám zaměstnaným v potravinářství.


Ke dni 16. 7. 2016 bylo na území hlavního města Prahy hlášeno pouze 5 onemocnění žloutenkou A, 14 onemocnění žloutenkou B, celkem 33 onemocnění bylo hlášeno u žloutenky E a nejvyšší počet onemocnění byl hlášen u žloutenky typu C, kdy počet nemocných činil celkem 63 osob. Vývoj počtu hlášených onemocnění v hlavním městě Praze v letech 2011 - 2015 znázorňuje obrázek č.1.


Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") dlouhodobě doporučuje zájemcům zvážit možnost očkování proti virové hepatitidě A a B. V rámci prevence tohoto onemocnění HSHMP upozorňuje na nutnost pečlivě dodržovat hygienu, nekonzumovat potraviny a vodu z neověřených či nedůvěryhodných zdrojů, a to zejména při cestování a vyvarovat se rizikového chování, tedy hlavně nitrožilního užívání drog se sdílením injekčních jehel a stříkaček.

 

Obrázek 1: Výskyt virové hepatitidy A, B a C v hlavním městě Praze (počet případů) v letech 2011 – 2015

 
Zdroj: EPIDAT, Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2016

 

 

 

Informace o výskytu virových hepatitid v Česku naleznete zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/svetovy-den-proti-zloutenkamzloutenka-kazdorocne-zabije-vice-lidi-nez-hivtub_12370_1.html

 

 

Příloha:
Základní informace o virových hepatitidách


Zdroje:
http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2016/en/
http://www.mzcr.cz/dokumenty/svetovy-den-proti-zloutenkamzloutenka-kazdorocne-zabije-vice-lidi-nez-hivtub_12370_1.html

 

 

V Praze dne 29. 7. 2016

 
 
MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru 
 
 
 
Ing. Anna Füleová
vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky