V Praze za uplynulý den testována na čínský koronavirus jedna osoba-● situace k 30.1.2020;8:30 hodin

● situace k 30.1.2020;8:30 hodin

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, eviduje od pátku 24. ledna 2020, kdy se u indikovaných osob, v rámci předběžné opatrnosti, započalo s laboratorním vyšetřováním na možnou nákazu tzv. novým čínským koronavirem (2019 – nCoV), 8 případů, kdy k ověření možné nákazy, odesláním odebraných vzorků do Národní referenční laboratoře ve Státním zdravotním ústavu, došlo. Za uplynulých 24 hodin testem prošla 1  osoba, jejíž výsledek se nyní zpracovává. U 7 dosud vyšetřených osob výsledky testů nákazu vyvrátily.

K testování dochází o u osob, které pobývaly v oblastech zasažených výskytem čínského koronaviru a současně se u nich projevovaly klinické příznaky jako teplota či respirační obtíže, eventuálně u osob, které byly s takovými osobami v úzkém osobním kontaktu.

 

HSHMP je v úzkém nepřetržitém kontaktu se všemi příslušnými orgány, Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem, se kterými koordinuje veškeré potřebné kroky či opatření. Současně poskytuje nepřetržitou součinnost i dalším zainteresovaným subjektům jakými jsou například Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni, složky integrovaného záchranného systému, Magistrát hlavního města Prahy i lůžková či ambulantními  zdravotnická zařízení v Praze.  

 

Již v pátek 24. ledna HSHMP pro zdravotnická zařízení v Praze zpracovala a také zdravotnickým zařízením zaslala písemné sdělení obsahující doporučené postupy při vyšetřování viru 2019 – CoV, tzv. čínského koronaviru, včetně epidemiologických a klinických kritérií, která slouží jako pomůcka při vyslovení podezření na tato onemocnění.

 

► DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

● Co je je koronavirus?  Koronaviry představují skupinu virů, která se vyskytuje u zvířat, primárním rezervoárem bývají často netopýři. O novém typu koronaviru, který nyní způsobuje onemocnění v Číně, nejsou zatím dostupné všechny informace - genetickou strukturou je příbuzný netopýřím koronavirům. Zatím není zřejmé, jak došlo k přenosu na člověka.
●  Když ho porovnáme s virem chřipky, v čem se liší? Stejně jako u viru chřipky se předpokládá přenos vzdušnou cestou - kapénkovou infekcí - z dosud dostupných informací by měla být míra infekciozity ( tj. kolik osob může nakazit 1 nemocný člověk) nižší  než u chřipky.
● Jak moc je nebezpečný? Je nebezpečnější než chřipka?  Jeho nebezpečí spočívá v tom, že o něm zatím toho moc nevíme, že se může chovat nepředvídatelně a nikdo nedokáže přesně říct, jak bude situace v následujících týdnech probíhat.
● Co koromavirus způsobuje za potíže? Začátek obtíží může připomínat chřipku:  je zde horečka, boleti svalů, dále kašel a následně zápal plic.
● Jaký je průběh a jak se pozná, že se jedná právě o tento virus?  Že se jedná o tento nový virus prokáže pouze laboratorní vyšetření.
● Jak se léčí?  Léčí se symptomaticky: léčí se příznaky onemocnění.
● Koronavir může zapříčinit i úmrtí. Dá se říci, podobně jako u chřipky, že umírají především oslabení a jinak nemocní lidé? Nebo i zdraví, mladí? Podle dostupných informací k těžkému zápalu plic a případnému úmrtí došlo u osob chronicky nemocných, léčících se na jiná základní onemocnění.
● Koronavir může zapříčinit i úmrtí. Dá se říci, podobně jako u chřipky, že umírají především oslabení a jinak nemocní lidé? Nebo i zdraví, mladí? Podle dostupných informací k těžkému zápalu plic a případnému úmrtí došlo u osob chronicky nemocných, léčících se na jiná základní onemocnění.

● Existuje nějaká prevence? 

Prevence je stejná jako u jiných respiračních virů: vyhýbat se kontaktu s nemocnými lidmi, nevyhledávat akce s větším koncentrací lidí, často si mýt a případně dezinfikovat ruce.

● Jaká je pravděpodobnost, že se rozšíří i v Česku? 

Samozřejmě se může stát, že do ČR přicestuje nemocný s tímto virem, ale  nepředpokládáme, že při nastavených opatřeních by došlo k jeho plošnému šíření.

● A jak to vlastně v Česku nyní vypadá s chřipkou? 

V ČR  se nemocnost chřipkou  zvyšuje , v minulém týdnu stoupla o 29 %, zejména ve skupině školních dětí. Předpokládá se, že nemocnost se bude dále zvyšovat.

 

FOTO: ohniskem nákazy je čínské město Wu-chan

 

 

V Praze 30. ledna 2020

 
MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka HSHMP

 

Kontakt:

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP
t: 733 673 948

e: zbynek.boublik@hygpraha.cz