Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) v 5. týdnu roku 2020 na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádí informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy.

Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 102 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 165 714 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každý pátek za aktuální týden. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka HSHMP

 

Hlášení za období od 24. 1. 2020 - 30. 1. 2020, tj. 5. týden 2020

 

 

V tomto týdnu opět stoupla celková nemocnost a to v ČR o 28,4% a v Praze o 22%. Nejvyšší nemocnost je ve věkové kategorii 0 až 5ti letých. Nemocnost tak stoupla nad hranici 1500 onemocnění na 100 tis obyvatel, která může být považována za hranici epidemického stavu. Dále byly hlášeny tři nové případy chřipky s těžkým průběhem s nutností hospitalizace na odd. JIP nebo ARO, dohlášeno bylo také jedno úmrtí. Celkově je tedy na území hl. m. Prahy hlášeno 16 případů chřipky s těžkým průběhem a z toho 3 s úmrtím.

 

 

V Praze 31. 1. 2020

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka HSHMP