Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 1. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti se HSHMP rozhodla pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí.Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

 

Hlášení za období  31. 12. 2016 – 6. 1. 2017, tj. 1. týden

 

V uplynulém kalendářním týdnu došlo dle předpokladu k nárůstu počtu hlášených onemocnění ARI ve všech věkových kategoriích. Pokud bychom počet hlášených onemocnění porovnávali s předvánočním obdobím (hlášení v období  52. a 53. kalendářního týdne bylo ovlivněno administrativním poklesem hlášení, nikoliv faktickým snížením nemocnosti), tak zaznamenaný vzestup počtu hlášených onemocnění by byl mírný. Lze předpokládat, že nemocnost ve všech věkových skupinách bude nadále stoupat. V Praze jsou zaznamenány čtyři těžce probíhající onemocnění chřipkou z toho ve dvou případech chřipka skončila úmrtím.

 

V Praze dne 9. 1. 2017

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru