Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 10. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

 

V rámci objektivního informování veřejnosti jsem se stejně jako v loňském roce se rozhodl pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

 

 

Hlášení za období od 3. 3. - 9. 3. 2018, tj. 10. týden

 

 

 

Počet hlášených ARI nadále na území hlavního města Prahy dosahuje epidemických hodnot. Nemocnost v uplynulém 10. KT opět mírně stoupla ve všech věkových kategoriích, zejména však ve věkové skupině školních dětí (6 – 14 let). K výraznému vzestupu by však nadále již dojít nemělo, lze předpokládat, že v dalších týdnech dojde k postupnému, ale pozvolnému snižování nemocnosti ARI. U obyvatel Prahy bylo zatím hlášeno 50 těžkých průběhů chřipky vyžadujících hospitalizaci na ARO a JIP a celkem 12 případů onemocnění chřipkou skončilo úmrtím. Chřipka typu B jednoznačně převažuje u všech hospitalizovaných nemocných, na epidemii se podílí i chřipka typu A/H1N1/.
 

 

 

 

 

V Praze 12. 3. 2018

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru