Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 10. týden na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádí informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 106 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 166 733 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP

 

Hlášení za období od 1. 3. - 7. 3. 2019, tj. 10. týden 2019

 

 

V tomto týdnu podle očekávání klesla nemocnost ve všech věkových skupinách a to celkově o 20,3%. Bylo však hlášeno dalších 5 nových onemocnění chřipkou s těžkým průběhem, která si vyžádala hospitalizaci na JIP nebo ARO z toho ve dvou případech končila smrtí, Celkově je tedy v této sezóně v Praze hlášeno 77 př. z toho 25 s úmrtím. Chřipková sezóna ještě nekončí, jsme však již za hlavním epidemickým obdobím.

 

 

V Praze dne 11. 3. 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP
ředitelka protiepidemického odboru