Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 11. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

 

V rámci objektivního informování veřejnosti jsem se stejně jako v loňském roce se rozhodl pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

 

 

Hlášení za období od 10. 3. - 16. 3. 2018, tj. 11. týden

 

 

 

V 11. KT došlo poprvé v této chřipkové sezóně 2017/2018 k poklesu počtu hlášených onemocnění ve všech věkových skupinách, nejvíc ve věku nad 60 let, nemocnost poklesla i u školních dětí 6 – 14 let. Stále ještě přibývá komplikací onemocnění chřipky a to shodně u dětí 0 – 5 let a osob nad 60 let. Komplikace byly evidovány u nemocných, kteří onemocněli v předchozím období. Lze předpokládat, že nyní bude docházet k pozvolnému ústupu počtu hlášených onemocnění chřipkou, další vzestup nemocnosti již není z našeho pohledu příliš pravděpodobný. V letošní sezoně bylo zatím na území hlavního města Prahy hlášeno 39 závažných průběhů onemocnění laboratorním vyšetřením potvrzenou chřipkou a celkem 13 úmrtí na chřipku.

 

 

 

 

 

 

V Praze 19. 3. 2018

 

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru