Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 12. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti se HSHMP rozhodla pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí.Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

 

Hlášení za období 18. 3. 2017 – 24. 3. 2017, tj. 12. týden

 

Celková hlášená nemocnost ARI ve 12. KT zůstala na stejné, nízké úrovni jako v týdnu předcházejícím. V jednotlivých věkových skupinách došlo k mírnému navýšení hlášené nemocnosti u dětí  věkových skupin 0 – 5 let a 6 – 14 let a poklesu hlášené nemocnosti u  dospělých ve věk. skupině 25 – 59 let. Lehce zvýšený počet hlášených onemocnění u dětí byl ovlivněn návratem dětí z jarních prázdnin. Nadále lze předpokládat, že počet hlášených onemocnění bude postupně klesat.

 

V Praze dne 27. 3. 2017

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru