Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 12. týden na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádí informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 106 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 166 733 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP

 

Hlášení za období od 15. 3. - 21. 3. 2019, tj. 12. týden 2019

 

 

V tomto týdnu byl hlášen mírný  nárůst nemocnosti respiračními infekcemi u nejmenších dětí o 5,3 %, u dětí 6 až 14ti letých o 13,4 %, a u dospělých mezi 25 a 59 lety byl nárůst o 5,2 %. Naopak ve věkových kategoriích 15 - 24 let a 60 a více let došlo k dalšímu poklesu a to o 13,6 resp 13,9 %. Celkový počet hlášených onemocnění je stejný jako v předchozím kal. týdnu. Byly  hlášeny další 4 případy onemocnění chřikou se závažným růběhem vyžadujícím  hospitalizaci na ARO nebo JIP, z toho v jednom případě onemocnění končilo úmrtím. Celkem je v této sezóně hlášeno již 81 případů onemocnění chřipkou a z toho 27 končilo úmrtím.

 

V Praze dne 22. 3. 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP
ředitelka protiepidemického odboru