Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 15. týden na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádí informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 106 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 166 733 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP

 

Hlášení za období od 5. 4. - 11. 4. 2019, tj. 15. týden 2019

 

 

V tomto týdnu opět klesla nemocnost chřipkou, a to celkově v republice o 5,1 % a v hl. m. Praze o 0,1 %. Malý nárůst byl v Praze zaznamenán ve věkové skupině 0 - 5 letých, a to o 6,9 % a ve věkové skupině 6 - 14 letých o 0,4 %. Počet zachycených virů chřipky je však nyní již nízký. Nebyl hlášen žádný nový případ onemocnění chřipkou s těžkým průběhem vyžadujícím hospitalizaci na JIP nebo ARO. Byly pouze dodatečně dohlášeny 3 případy  s jedním úmrtím. Celkově tedy bylo v této sezóně v Praze hlášeno 90 těžkých případů chřipky z toho ve 34 případech s úmrtím. Chřipková sezóna pomalu končí, následující zprávy budou vydávány již jen v případě mimořádné situace až do začátku sezóny 2019/2020, kdy budou informace zveřejňovány opět pravidelně v týdenních intervalech.

 

 

V Praze 15. 4. 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP
ředitelka protiepidemického odboru