Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 16. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti se HSHMP rozhodla pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí.Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

 

Hlášení za období 15. 4. 2017 – 21. 4. 2017, tj. 16. týden

 

Sledovaná hlášená  nemocnost ARI je nyní nízká. V uplynulém kalendářním týdnu sice došlo oproti předchozímu týdnu  k nárůstu  počtu hlášených onemocnění zejména u dětí 6 – 14 letých a dětí 0 - 5 letých. Dle sdělení Státního zdravotního ústavu v současní době cirkulují v populaci nechřipkové respirační viry zejména virus RSV (Respirační syncyciální virus) vyvolávající zdravotní potíže podobné chřipce. Nemocnost ARI je nyní na neepidemické úrovni, bude nadále klesat, z toho důvodu budou týdenní komentáře nahrazeny informacemi o aktivitě klíšťat, jejich záchytu na území hlavního města Prahy a také o výsledcích  vyšetření. Znovu bude výskyt ARI komentován od začátku září 2017, v tomto období každoročně začínají stoupat ARI.

 

V Praze dne 24. 4. 2017

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru