Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 2. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti se HSHMP rozhodla pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí.Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

Hlášení za období  7. 1. 2017 – 13. 1. 2017, tj. 2. týden

V druhém kalendářním týdnu došlo k vzestupu hlášené nemocnosti ve věkové skupině školních dětí (6 - 14 let) a to o 15 % oproti předchozímu týdnu a ve věkové skupině mladých dospělých (15 - 24 let) o 11 %. V ostatních věkových skupinách nemocnost stagnovala, u věkové skupiny 65+ hlášená nemocnost poklesla. Zcela převažujícím epidemickým kmenem je chřipka A/H3N2, která je obsažena v letošním složení očkovací látky proti chřipce. Ostatní kmeny se vyskytují ojediněle. Byly hlášeny další případy onemocnění chřipkou se závažným průběhem, celkem 9 závažně probíhajících onemocnění laboratorně potvrzenou chřipkou a 5 úmrtí na chřipku na území hlavního města Prahy.

 

V Praze dne 16. 1. 2017

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru