Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 3. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti se HSHMP rozhodla pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí.Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

 

Hlášení za období  14. 1. 2017 – 20. 1. 2017, tj. 3. týden

Celková hlášená nemocnost ARI zůstala na stejné úrovni jak v předchozím 2. kalendářním týdnu. Nejvíce stoupla nemocnost ve věkové kategoriii 6 – 14 let a to o téměř 15 %,  nepatrně (o necelá 3 %) stoupla nemocnost i v věkové kategorii 0 – 5 let. Ve všech věkových kategoriích nad 15 let došlo k mírnému poklesu hlášené nemocnosti. Jsou hlášeny závažné průběhy onemocnění chřipkou, v uplynulém týdnu bylo hlášeno 1 úmrtí, počet zemřelých na chřipku 6 osob. Dle počtu hlášených onemocnění v příštím týdnu (4. kalendářní týden) je možné již nyní predikovat další vývoj nemocnosti.

 

V Praze dne 23. 1. 2017

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru