Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 39. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti jsem se stejně jako v loňském roce se rozhodl pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

 

 

Hlášení za období od 21.9. - 27.9.2018, tj. 39. týden

 

 

 

Uplynulá sezóna: nemocnost akutními respiračními infekcemi na území hlavního města Prahy v sezóně 2017/2018 začala později než v předchozím roce, celkově však byla tato sezóna delší. Zvýšil se i počet závažně probíhajících průběhů onemocnění, který si u 48 obyvatel metropole vyžádal hospitalizaci na JIP nebo ARO a 18 (37,5 %) z nich tomuto onemocnění v krátké době podlehlo. Onemocněly tak jako každoročně nejdříve děti 0 – 5 leté, u těchto dětí je také již tradičně nejvyšší nemocnost, následovány dětmi školními ve věku 6 – 14 let. Kromě záchytů virů chřipky byly v této sezóně zjišťovány i nechřipkové viry – rhinoviry, adenoviry, viry parainfluenzy a RS viry. Na území Česka převažoval výskyt chřipky B z čehož měli zisk všichni, kdo se před sezónou nechali očkovat vakcínou s oběma kmeny chřipky B (linie Victoria a linie Yamagata).

 

Aktuální sezóna: v tomto období je čas k zahájení očkování proti chřipce, obyvatelů proto HSHMP doporučuje využít novou čtyřvalentní vakcínu označenou „tetra“. Bližší informace jsou například zde: http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html

 

 

 

 

V Praze dne 1.10. 2018

 

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka protiepidemického odboru