Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 4. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti se HSHMP rozhodla pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí.Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

Hlášení za období  21. 1. 2017 – 27. 1. 2017, tj. 4. týden

 

Ve 4. kalendářním týdnu došlo k vzestupu nemocnosti  ve věkových kategoriích dětí a mladých dospělých do 24 let. Nejvyšší vzestup hlášené nemocnosti byl zaznamenán u dětí školních (6 – 14 let), kde nemocnost stoupla o 30 % oproti předchozímu období. Byla hlášena další 2 úmrtí na chřipku. Celková hlášená nemocnost na území hlavního města Prahy stoupla o 11 % oproti nemocnosti předchozího týdnu. V laboratorních vyšetření nadále převládá kmen A/H3N2. U hlášené nemocnosti v Česku došlo k obdobnému vzestupu celkové nemocnosti o 11 %  stejně jako v Praze. Lze předpokládat, že v dalších dvou týdnech nedojde k žádnému výraznému snížení počtu hlášených akutních respiračních onemocnění.

 

V Praze dne 30. 1. 2017

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru