Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 4. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti jsem se stejně jako v loňském roce se rozhodl pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

Hlášení za období od 20.1. – 26. 1. 2018, tj. 4. týden

 

 

Hlášená nemocnost v uplynulém kalendářním týdnu dle předpokladu opět stoupla, nejvíc ve skupině dětí 0-14 let, kde byl zaznamenán výrazný vzestup nemocnosti téměř o polovinu (47,2 %). V tomto týdnu bylo v Praze též hlášeno 5 těžce probíhajících onemocnění chřipkou u dětí, které vzhledem k průběhu onemocnění musely být hospitalizovány, jednalo se o děti ve věku 22 měsíců až 16 let, 3x byla u těchto dětí potvrzena chřipka A/H1N1, 2x chřipka B. Jak vyplývá z počtu hlášených akutních respiračních  infekcí (ARI), dále z výrazného nárůstu podílu výskytu hlášení onemocnění chřipkou v rámci hlášení ARI, z navýšení laboratorních záchytů chřipky oproti k záchytům ostatních virů vyvolávajících ARI jsme na počátku epidemie a lze predikovat, že v následujících několika týdnech bude počet hlášených onemocnění ještě nadále stoupat.

 

Každý by měl být odpovědný ke svému zdraví a v případě prvních projevů onemocnění zůstat v domácí izolaci. Svou izolací též projeví ohleduplnost vůči svému okolí, kde u některých osob (nemocní, starší nad 65 let) chřipka může vyvolat život ohrožující onemocnění.

 

 

V Praze 29. 1. 2018

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru