Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 43. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.


Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti jsem se stejně jako v loňském roce se rozhodl pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html
 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel


 

 

Hlášení za období od 23. – 29. 10. 2017, tj. 43. týden


 
Jak z uvedeného grafu vyplývá, situace ve výskytu ARI na území hlavního města Prahy je zcela klidná, zatím stále v populaci převažují nechřipkové viry jako původci akutních respiračních infekcí. V grafu naznačený pokles hlášených onemocnění je ovlivněn podzimními prázdninami dětí. Došlo však již k prvním dvěma  hlášeným záchytům onemocnění chřipkou s těžkým průběhem a nutností hospitalizace na jednotce intenzivní péče. Stále je ještě žádoucí nechat se očkovat. Očkování je doporučeno zejména osobám nad 65 let věku a osobám s chronickými nemocemi. Očkovací látka je určena osobám od 1 roku věku.

 

Ve stejném týdnu roku 2016 byl počet hlášených onemocnění obdobný. Pokles hlášené nemocnosti byl v sezóně 2016/2017 o týden později než v současné sezóně, posun poklesu byl patrně ovlivněn odlišnou hydrometeorologickou situací. Viz následující graf, kde je zaznamenán výskyt ARI sezóny 2016/2017 v porovnání se sezónou 2017/2018.

 


 

V Praze 30. 10. 2017

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru