Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 45. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti jsem se stejně jako v loňském roce se rozhodl pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

Hlášení za období od 6.11. – 12. 11. 2017, tj. 45. týden

 

Nemocnost akutními respiračními infekcemi na území hlavního města Prahy stále pozvolna stoupá. Laboratorním virologickým vyšetřením jsou nyní převážně zjišťovány nechřipkové viry – rhinoviry, adenoviry a viry parainfluenzy, je hlášen ojedinělý záchyt virů chřipky. Na území Česka byl zachycen virus chřipky A, stejného kmene jaký je obsažen ve vakcíně. Lze předpokládat, že nemocnost akutními respiračními infekcemi bude v následujících týdnech nadále stoupat. Stále probíhá očkování proti chřipce, k dispozici je nová  čtyřvalentní vakcína - bližší informace k očkování je možné získat na webových stránkách Hygienické stanice hlavního města Prahy - zde: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/7-duvodu--proc-se-letos-nechat-ockovat-proti-chripce-3284_3284_161_1.html.

 

 

 

V Praze 13. 11. 2017

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru