Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 47. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti se HSHMP rozhodla pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí.

 

Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html 

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

 

Hlášení za období  19.11. – 25.11.2016, tj. 47. týden

 

V uplynulém týdnu došlo k nárůstu počtu hlášených onemocnění Akutními respiračními infekcemi u obyvatel Prahy. Obdobný nárůst byl zaznamenám i v ostatních krajích Česka. Nejvíce nemocnost stoupla v kategorii u dětí  0  – 5 let a to o 47 % oproti předchozímu kalendářnímu týdnu (tj. oproti 46. týdnu). Záchyt virů chřipky v odběrech biologického materiálu je stále ještě ojedinělý.

 

V Praze dne 29. 11. 2016

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru