Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 47. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti jsem se stejně jako v loňském roce se rozhodl pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

 

Hlášení za období od 20.11. – 26. 11. 2017, tj. 47. týden

 

Nemocnost akutními respiračními infekcemi na území hlavního města Prahy zaznamenala mírný vzestup ve všech věkových skupinách, nejvýrazněji v dětské populaci s maximem ve věkové skupině 6-14 let. Nemocnost akutními respiračními infekcemi je stále nízká a srovnatelná se stejným obdobím loňského roku. V následujících týdnech lze  předpokládat vzestupný trend těchto onemocnění. V 47. týdnu byly laboratorním virologickým vyšetřením  zjišťovány nechřipkové viry, virus chřipky zachycen nebyl.

 

 

 

V Praze 27. 11. 2017

 

MUDr. Alena Olexová
vedoucí protiepidemického oddělení