Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 48. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti jsem se stejně jako v loňském roce se rozhodl pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

 

Hlášení za období od 27.11. – 3. 12. 2017, tj. 48. týden

 

 

Nemocnost akutními respiračními infekcemi na území hlavního města Prahy zaznamenala celkově velmi mírný vzestup, stoupl počet onemocnění ve skupině nejmladších dětí do 5 let. Nemocnost akutními respiračními infekcemi je stále nízká a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je nižší. V následujících týdnech se předpokládá vzestup těchto onemocnění. V 48. týdnu virus chřipky na území hlavního města Prahy nebyl laboratorním virologickým vyšetřením  zachycen, zjišťovány nechřipkové viry.

 

 

V Praze 4. 12. 2017

 

MUDr. Alena Olexová
vedoucí protiepidemického oddělení