Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 49. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti se HSHMP rozhodla pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí.Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

 

Hlášení za období  3.12. – 9.12.2016, tj. 49. týden

 

Nemocnost hlášenými akutními respiračními infekcemi dle předpokladu HSHMP na území hlavního města Prahy stále pozvolna stoupá, na území Česka je hlášen stejný, mírný vzestup. Nejvyšší vzestup byl v Praze zaznamenán ve věkové skupině 0 – 5 letých, mírný vzestup byl zaznamenán i u dětí školních 6 – 14 let a u osob nad 65 let. V Praze byla zaznamenána lokální epidemie ve které onemocnělo 17 neočkovaných osob geriatrického oddělení, kde je hospitalizováno 25 pacientů, izolována chřipka A/H3 (původce není zatím dále dourčen). NRL zachytila první virus chřipky A/H3N2 u ambulantního pacienta v rámci celostátní sentinelové surveillance ARI. Pacientka je dívka z Prahy školního věku (nar. 2009) s klinickým obrazem 6 dní trvající horečky a rýmy.

 

Ve 48. KT byl zaznamenán zvyšující se záchyt chřipky v Evropě, byly hlášeny lokální i plošné epidemie, lokální epidemie hlásí Belgie, Německo, Španělsko a Francie. Portugalsko a Chorvatsko situaci hodností již jako plošnou epidemii, Švédsko, Finsko, Holandsko a Ukrajina jako epidemie regionální. Arménie, Gruzie a Ukrajina hlásí celkem 55 těžkých případů infekce, zatím bez úmrtí. Převažující je jednoznačně subtyp A/H3N2.

 

Obyvatelé mají stále ještě možnost chránit se očkováním.

 

V Praze dne 12. 12. 2016

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru