Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 5. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti se HSHMP rozhodla pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí.Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

Hlášení za období  28. 1. 2017 – 3. 2. 2017, tj. 5. týden

Hlášená nemocnost ARI na území hlavního města Prahy vykazovala v 5. KT setrvalý trend. Lehký vzestup hlášené nemocnosti byl zaznamenán ještě ve věkové skupině 0 – 15 let, největší pokles nemocnosti byl zaznamenán ve věkové skupině mladých dospělých tj, 15 – 24 let, celková nemocnost zůstala na přibližně stejné úrovni jako v uplynulém týdnu. Lze předpokládat, že vrchol nemocnosti ARI již máme za sebou. Obdobně lze situaci hodnotit i v rámci celého Česka. Je pravděpodobné, že nyní nemocnost bude jen klesat. Nejvyšší pokles patrně bude zaznamenán u školních dětí, které mají v 6. KT prázdniny (Praha 6 – 10). K dnešnímu datu bylo v Praze evidováno 25 závažně probíhajících onemocnění chřipkou a 8 úmrtí.

 

V Praze dne 6. 2. 2017

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru