Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 5. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti jsem se stejně jako v loňském roce se rozhodl pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

Hlášení za období od 27.1. – 2. 2. 2018, tj. 5. týden

 

Graf č. 1

 

 

V uplynulých dvou týdnech stoupla celková nemocnost ARI na území hlavního města Prahy téměř o polovinu (o 20,3 % ve 4.KT a o 25,5 % v 5.KT) nemocných hlášených ve 3.KT roku 2018. Nemocnost stoupla ve všech věkových kategoriích, nejvyšší byla ve věkové skupině 60+, kde se projevil předchozí vzestup nemocnosti u dětí, které jsou nejčastějším zdrojem infekce v rodině. Výskyt hlášených onemocnění v Praze i v celém Česku je nad hranicí očekávaného výskytu ARI (viz graf č. 3). Očekávaný výskyt je statisticky zpracovaný údaj o hlášených onemocněních v předchozích 5 letech.

 

V uplynulém týdnu bylo hlášeno 1. úmrtí na chřipku u neočkované ženy. Od začátku sezóny již bylo hlášeno 12 závažně probíhajících onemocnění, které si vyžádaly hospitalizaci na ARO a JIP. Z laboratorních nálezů je zřejmé, že etiologie letošní epidemie v Evropě je smíšená s mírnou převahou chřipky typu B, varianta Yamagata, která byla obsažena ve čtyřvalentní chřipkové vakcíně. Lze předpokládat, že počet nemocných se ještě minimálně 3 - 4 týdny bude nadále zvyšovat.

 

Graf č. 2

 

Graf č. 3

 

V Praze 5. 2.  2018

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru