Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 5. týden na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 106 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 166 733 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP

 

 

Hlášení za období od 25. 1. - 31. 1. 2019, tj. 5. týden 2019

 

 

V tomto týdnu stoupla nemocnost i v Praze nad  hranici epidemického výskytu a to na 1715 na 100 tis obyv. Nejvyšší nárůst nemocnosti byl zaznamenán u osob starších 60 let a to o 36,6%, dále pak u dětí od 6 do 14 let (nárůst o 27,6%). Největší počet hlášených onemocnění je však u dětí 0 - 5 letých. Převažuje cirkulace kmene chřipky A H1N1. Bylo také hlášeno dalších 7 nových případů chřipky s těžkým průběhem a z toho jedno úmrtí. Celkem tedy v Praze dosud bylo hlášeno  29 případů z toho 4 úmrtí. Lze předpokládat, že i v tomto kal. týdnu bude ještě vzestup nemocnosti pokračovat. Osobám neočkovaným, které trpí chronickýcm onemocnění lze doporučit omezit kontakt s ostatními, odložit cesty MHD a návštěvy lékařů.

 

 

V Praze dne 4. 2. 2019

 

 

MUDr. Martina Marešová

v.z. ředitelka protiepidemického odboru