Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 50. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti se HSHMP rozhodla pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí.Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

 

Hlášení za období  10.12. – 16.12.2016, tj. 50. týden

 

V uplynulém kalendářním týdnu došlo k vzestupu hlášené nemocnosti akutními respiračními infekcemi (dále jen „ARI“). Nemocnost ARI odpovídá ročnímu období,  k  vzestupu hlášených onemocnění došlo zejména u dětí ve věk.skupině 0 - 5 a 6 - 14 let a to o téměř 20 % v každé skupině. Praha i v tomto týdnu hlásí pozitivní laboratorní záchyt chřipky A. Vzestup nemocnosti byl hlášen ve všech krajích Česka. Celková nemocnost v porovnání se zbytkem Česka je v Praze stále nižší. Státní zdravotní ústav (SZÚ) připomíná, že osoby, které plánují očkování proti chřipce v letošní sezóně by jej měli realizovat co nejdříve, neboť ochrana po očkování nastupuje až za cca 14 dní.

 

V Praze dne 19. 12. 2016

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru