Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 51. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti se HSHMP rozhodla pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí.Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

Hlášení za období  17.12. – 23.12.2016, tj. 51. týden

 

Hlášená nemocnost akutními respiračními infekcemi (ARI)  na území hl. města Prahy nadále zvolna stoupá. Největší vzestup byl zaznamenán ve věkové skupině 25 – 59 let. Hlášená nemocnost v Praze je nyní na stejné úrovni jako nemocnost hlášená v únoru loňského roku, znamená to tedy rychlý nástup ARI v populaci. V Praze bylo hlášeno 1.úmrtí dospělého muže na chřipku typu A/H3N2. Lze předpokládat, že nemocnost bude nadále stoupat i v období vánočních svátků.

 

V Praze dne 23. 12. 2016

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru