Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 52. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

V rámci objektivního informování veřejnosti se HSHMP rozhodla pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí.Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

Hlášení za období  24. 12. – 30. 12. 2016, tj. 52. týden

Hlášení ARI bylo ve sledovaném týdnu ovlivněno probíhajícími svátky, dovolenými nemocných i lékařů a nereflektuje tak zcela přesně aktuální situaci. Dle informací z lékařských pohotovostních služeb (dále jen „LSPP“) však stále přetrvává přibližně 30% nárůst ošetřených pacientů oproti předchozím týdnům s příznaky ARI, jen malá část ošetřených při LSPP uvádí průjmové potíže. Přes administrativní pokles hlášené nemocnosti lze však situaci ARI stále hodnotit  jako počínající epidemický výskyt ARI.

 

V Praze dne 2. 1. 2017

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru