Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 52. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti jsem se stejně jako v loňském roce se rozhodl pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

 

Hlášení za období od 25.12. – 29. 12. 2017, tj. 52. týden

 

 

Hlášení ARI v posledním týdnu roku 2017 neodpovídá skutečnému výskytu ARI, jak již bylo avízováno ve zprávě za 51. týdne, která je dostupná také na webových stránkách HSHMP. Důvodem tohoto každoročního administrativního poklesu hlášené nemocnosti jsou dovolené obyvatel Prahy i jejich lékařů a s tím spojené výrazně nižší návštěvy lékařů. V dalších týdnech bude opět evidován nárůst počtu hlášených onemocnění ve všech věkových kategoriích, lze předpokládat, že na reálnou úroveň se hlášení dostane přibližně ve 3. KT roku 2018. Všem Pražanům přeje HSHMP radostný a šťastný rok 2018, hlavně pevné zdraví!

 

 

V Praze 29. 12. 2017

 

 MUDr. Marie Strádalová
vedoucí protiepidemického oddělení