Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 6. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti jsem se stejně jako v loňském roce se rozhodl pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

 

Hlášení za období od 3. 2. - 9. 2. 2018, tj. 6. týden

 

 

V uplynulém kalendářním týdnu došlo k mírnému poklesu počtu hlášených onemocnění ARI, nemocnost poklesla ve věkové skupině 60+ a věkové skupině 6-14 let. Současně došlo k poklesu podílu onemocnění chřipkou vůči počtu onemocnění  vyvolanému jinými respiračními viry. Pokles byl ovlivněn probíhajícími jarními prázdninami v části hlavního města. Nemocnost ARI je přesto lehce nad epidemickým prahem. Lze předpokládat, že i v tomto kalendářním týdnu bude výskyt ovlivněn probíhajícími jarními prázdninami ve druhé polovině Prahy. V laboratorním vyšetření NRL uvádí mírnou převahu typu chřipky B linie Yamagata, před kterou jsou chráněni očkovaní novou, čtyřvalentní vakcínou. V uplynulém týdnu byla v Praze hlášena 2 úmrtí na chřipku u neočkovaných žen. Na území Evropy stále probíhá celoplošná epidemie.

 

 

 

V Praze 12. 2.  2018

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru