Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 6. týden na území Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 106 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 166 733 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti budou tato data pravidelně zveřejňována na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP

 

Hlášení za období od 1.2. - 8. 2. 2019, tj. 6. týden 2019

 

Na území hl. města Prahy došlo k lehkému navýšení počtu hlášených akutních respiračních  infekcí. Nejvyšší nemocnost byla zaznamenána u dětí ve věku  0 – 5 let, v tomto týdnu nemocnost této věkové skupiny zůstala prakticky na stejné úrovni jako v předchozím 5. KT. Jedním z kritérií závažnosti probíhající epidemie je i podíl  onemocnění chřipkou na všech akutních respiračních infekcích, který  v tomto týdnu byl nejvyšší od začátku roku a činil 31%; nejvíce u dětí věku 0 – 5 let. Stoupl také laboratorní záchyt kmenů chřipky. Postupující epidemie též znamená vyšší počet komplikací u nemocných osob,  v 6. KT  byly uváděny komplikace u 39 osob. Stále převažuje kmen  chřipky H1N1 nejen v ČR , ale i  v jiných zemích  Evropy. Evropská centrála infekčních nemocí ( ECDC) uvádí, že v letošní sezóně je ochrana očkování proti kmenu A H1N1  velmi dobrá, očkování u starších obyvatel a zdravotníků je však stále nedostatečné. Vzhledem k začátku jarních prázdnin lze předpokládat, že hlášený počet onemocnění v Praze již dál stoupat nebude. Hygienická stanice doporučení k uzavírání oddělení zdravotnických zařízení ani zařízení sociálních služeb nevydává. Tato opatření nevedou ke snížení nemocnosti v těchto zařízeních. Lze doporučit informaci pro návštěvníky, aby, v zájmu svých blízkých, nechodili na návštěvy s příznaky respiračního  onemocnění, HSHMP doporučuje omezit počet osob, které k hospitalizovanému  přichází, případně návštěvy vybavit rouškou. Několikatýdenní zákaz návštěv v sociálních zařízeních není na místě. Jak personál, tak klienti by měli využít před sezónou očkování, které jim hradí stát.

 

 

V Praze dne 11. 2. 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele HSHMP
ředitelka protiepidemického odboru