Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 7. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

 

V rámci objektivního informování veřejnosti jsem se stejně jako v loňském roce se rozhodl pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

 

 

Hlášení za období od 10. 2. - 17. 2. 2018, tj. 7. týden

 

 

 

 

 

 

Došlo k výraznému poklesu počtu hlášených onemocnění akutními respiračními infekcemi, zejména ve věkové skupině 6 – 14 – školní děti. V Praze již 2. týden probíhají jarní prázdniny, které hlášenou nemocnost ovlivnily. Nadále však zůstává vysoký podíl onemocnění chřipkou na celkové nemocnosti respiračními infekcemi což svědčí o stále probíhajícím epidemickém výskytu. Také počet 3 zemřelých na chřipku této skutečnosti odpovídá. V záchytu virů v labopratoři stále mírně převládá typ B linie Yamagata. 

 

 

 

V Praze 19. 2.  2018

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru