Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 8. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti se HSHMP rozhodla pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí.Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

 

Hlášení za období 18. 2. 2017 – 24. 2. 2017, tj. 8. týden

V 8. KT došlo k malému poklesu (3,4 %) hlášené nemocnosti ARI ve všech věkových skupinách, kromě malých dětí 0 – 5 let. Situace ve výskytu ARI se stabilizuje, ojediněle jsou stále hlášeny těžké průběhy onemocnění s nutností hospitalizace na specializovaných pracovištích (31 závažných průběhů a 11 úmrtí). Lze předpokládat, že nadále se bude počet hlášených onemocnění snižovat.

 

V Praze dne 27. 2. 2017

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru