Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 9. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

V rámci objektivního informování veřejnosti se HSHMP rozhodla pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí.Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

 

Hlášení za období 25. 2. 2017 – 3. 3. 2017, tj. 9. týden

 

Celková nemocnost ARI je stejná jako v uplynulém týdnu, došlo k navýšení počtu hlášených onemocnění  o 10 % u dětí 0 – 5 letých a ke stejnému navýšeno došlo i u dětí 6 – 14 letých. V ostatních věkových skupinách pokračuje pozvolný pokles počtu hlášených onemocnění ARI. V Praze stejně jako v ostatních částech Česka chřipková epidemie postupně odeznívá. Nadále přetrvávají hlášení závažných průběhů onemocnění, v tomto týdnu  hlášeny 2 případy, celkem tedy došlo k 13 úmrtím a  33 závažným průběhům onemocnění chřipkou. Virus chřipky se stále v populaci  vyskytuje, jen se počet zdrojů onemocnění postupně snižuje. Lze předpokládat, že tento trend bude již setrvalý.

 

V Praze dne 6. 3. 2017

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru