Aktuální výskyt hlášených akutních respiračních infekcí (ARI) za 9. týden na území Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) bude každý týden v rámci objektivního informování veřejnosti uvádět informace o výskytu hlášených akutních respiračních infekcí (dále jen "ARI") na území hlavního města Prahy. Pod pojmem akutní respirační infekce (ARI) je evidován soubor akutních onemocnění postihujících dýchací cesty a chřipku.

 

 

Na území hlavního města Prahy je podáváno hlášení od celkem 89 pražských lékařů (praktických lékařů pro dospělé  a praktických lékařů pro děti a dorost), kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení se podávají každý pátek, kdy se hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. HSHMP následně tato data předává oddělení biostatistiky Státního zdravotního ústavu, které data dále zpracovává za celé Česko.

 

 

V rámci objektivního informování veřejnosti jsem se stejně jako v loňském roce se rozhodl pravidelně tato data zveřejňovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz  a k dispozici tak budou každé pondělí za týden předchozí. Podrobné informace ke chřipce včetně zajímavých prezentací a informací v oblasti prevence naleznete na webových stránkách HSHMP v části věnované chřipce - viz odkaz http://www.hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html.

 

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

 

 

Hlášení za období od 24. 2. - 2. 3. 2018, tj. 9. týden

 

 

 

V uplynulém kalendářním týdnu došlo k předpokládanému vzestupu hlášených onemocnění ARI. Jak je patrné z grafu skončily jarní prázdniny, které nemocnost ovlivnily, děti již 2 týdny chodí do školských zařízení, proto nemocnost stoupla zejména ve věkové skupině  6 – 14 následně i ve věkové skupině 0 – 5 let. Celková nemocnost na území hlavního města Prahy stoupla v 9. KT o 15,9 %. Nemocnost na území Česka je  stále na úrovni plošné epidemie, vzestup nemocnosti byl ještě zaznamenán v několika dalších krajích.

 

Z laboratorních nálezů lehce převažuje chřipka typu B nad chřipkou A. V Praze bylo dosud v této sezóně hlášeno 40 závažně probíhajících onemocnění chřipkou vyžadujících hospitalizaci na ARO nebo JIP z toho celkem 10 osob zemřelo. Vysokou nemocnost lze předpokládat i v tomto 10. kalendářním týdnu.

 

 

 

V Praze 5. 3. 2018

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru