Drogová epidemiologie

V letech 1995–2014 monitorovala situaci v oblasti léčby uživatelů nelegálních psychoaktivních látek v ČR hygienická služba. Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje výstupy z tohoto monitoringu v podobě Výročních zpráv za ČR a regionální analýzy dat za hlavního město Prahu.

V přiložených dokumentech jsou mimo jiné zaznamenány též dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace abúzu návykových látek.

 

Ing. Anna Fűleová

vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky

Výroční zprávy za ČR v letech 2002 – 2014

Výroční zpráva 2002 ČR (pdf, 1,9 MB)
Výroční zpráva 2003 ČR (pdf, 2,19 MB)
Výroční zpráva 2004 ČR (pdf, 2,14 MB)
Výroční zpráva 2005 ČR (pdf, 2,34 MB)
Výroční zpráva 2006 ČR (pdf, 2,3 MB)
Výroční zpráva 2007 ČR (PDF 2 MB)
Výroční zpráva 2008 ČR (pdf, 2 MB)
Výroční zpráva 2009 ČR (PDF, 1,85 MB)
Výroční zpráva 2010 ČR (PDF, 1,7 MB)
Výroční zpráva 2011 ČR (PDF 5,3 MB)
Výroční zpráva 2012 ČR (pdf, 1,59 MB)
Výroční zpráva 2013 ČR (PDF)
Výroční zpráva 2014 ČR (PDF)

Výroční zprávy za hlavní město Prahu v letech 2007 – 2014

Výroční zpráva 2007 Praha (PDF 1,3 MB)
Výroční zpráva 2008 Praha (PDF 1,3 MB)
Výroční zpráva 2009 Praha (PDF, 1,1 MB)
Výroční zpráva 2010 Praha (PDF 1,4 MB)
Výroční zpráva 2011 Praha (PDF 1,1 MB)
Výroční zpráva 2012 Praha (pdf, 1,35 MB)
Výroční zpráva 2013 Praha (PDF)
Výroční zpráva 2014 Praha (PDF)


 

Přílohy