Přednášky a besedy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") nabízí realizaci interaktivní hry a též přednášky a besedy se zaměřením na podporu zdravého životního stylu obyvatel hlavního města Prahy. 

 

Pro nejstarší generaci nabízíme přednášku zaměřenou na podporu „aktivního stárnutí“ a hlavním cílem této přednášky je upozornit na nejdůležitější aspekty, které mohou být příčinou úrazů u seniorů.

 

Pro rodiče pečující o předškolní děti nabízíme možnost uspořádat besedu s lékařem zaměřenou na prevenci dětských úrazů.    

 

Pro žáky ZŠ a SŠ realizujeme na území hl. m. Prahy interaktivní projekt primární prevence „Hrou proti AIDS“.

 

Nabídky s konkrétním zaměřením jednotlivých aktivit a přihlášku na akci včetně kontaktů na realizátory naleznete v přílohách.

 

 

Zaměstnanci oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky HSHMP se budou těšit na zájem ze strany veřejnosti a rádi tak připraví program šitý na míru.

 

V Praze dne 27. 4. 2016

 
 
 
Ing. Anna Fűleová
vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky
 
 
 

 

Přílohy