Česko sladí cestovatelský semafor podle EU. Ten nastaví kritéria pro „bezpečnou zemi“

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje tiskovou zprávu Ministerstva zahraničních věcí ČR ke změnám v tzv. cestovatelském semaforu dle doporučení EU:

 


 


Česko změní tzv. cestovatelský semafor dle doporučení EU. Jde o první krok k jednotným kritériím hodnocení „bezpečnosti“ zemí z hlediska šíření nemoci COVID-19. Země, která bude dostatečně testovat, jejíž podíl pozitivních testů se bude pohybovat pod 4 % a která bude mít zároveň incidenční číslo do 25, bude ve všech státech EU „zelená“.

 

 

To znamená, že občany takového státu nebude možné např. z hlediska svobody pohybu nikde v EU omezovat. Novinku promítne Ministerstvo zdravotnictví do ochranného opatření. MZV navrhuje účinnost od 9. listopadu 2020.

 „Od jara jsem na unijní úrovni přesvědčoval kolegy, že potřebujeme jednotná kritéria. Aby na jednu zemi neexistovaly různé pohledy. Abychom se vzájemně pořád nepřekvapovali podmínkami testování a tak dále. Když už jsme se shodli na tom, že ta kritéria potřebujeme, řešily se konkrétní limity pro státy s nízkým rizikem nákazy, tím středním a nejvyšším stupněm. Teď konečně padlo rozhodnutí alespoň pro tu nejbezpečnější kategorii, i když chápu, že v době, kdy v Česku řešíme hlavně jiné problémy,“ okomentoval pozadí uijního rozhodování šéf české diplomacie Tomáš Petříček.

 

Rada EU přijala tato doporučení v souvislosti s omezování voleného pohybu občanů. Koordinovaný postup pak odsouhlasily také členské státy. Při vytvoření seznamu se vychází z  kritérií, která jsou stanovena na jedné straně mírou testování (minimum 300 testů na 100 tis. obyvatel) a podílem pozitivních případů, na druhé pak počtem nakažených na 100 000 obyvatel za posledních 14 dní.

 


Informace Ministertva zahraničních věcí ČR  k cestám do zahraničí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě

 

 


„V praxi to bude znamenat razantní změnu barev našeho semaforu, který promítáme na MZV do Mapy cestovatele. Aktuálně je červené pouze Španělsko, to už ale v současné době neodpovídá vývoji situace. Nově by byla červená většina států EU, protože nepříznivý vývoj pandemie registrujeme nejen v ČR. S tím samozřejmě souvisí pro cestující z červených zemí povinnost se nechat otestovat, nebo nastoupit do karantény, a to platí jak pro cizince cestující do ČR, tak pro občany ČR vracející se domů. Vytvoříme tak ale automatický a transparentní systém řazení jednotlivých zemí,“ dodal ministr zahraničí. Členské státy EU budou moci nadále udělovat národní výjimky z těchto pravidel – např. pendlerům, studentům, mezinárodní dopravě atp.

 

FOTO: ilustrační obrázek

 

„Kromě změny barev je také třeba počítat s tím, že EU už ze svého seznamu vyřadila např. Tunisko nebo Kanadu, naopak nově se na něm objevil Singapur,“ popsal podrobnosti náměstek sekce právní a konzulární Martin Smolek. „Než šel materiál do vlády, debatovali jsme na stálé pracovní skupině Ústředního krizového štábu, jak nastavit i ty hranice pro středně a vysoce rizikové země, protože tam je určitá volnost pro jednotlivé členské státy,“ doplnil Smolek.

 

Navrhovaná kritéria:

 

Státy EU se střední mírou rizika nákazy

 

podíl pozitivních testů nad 4 %

incidenční číslo do 250

při cestování do ČR musí předložit negativní test pouze zahraniční pracovníci
(s výjimkou pendlerů)

 

 

Státy EU s vysokou mírou rizika nákazy

 

podíl pozitivních testů nad 4 %
incidenční číslo nad 250
při cestování do ČR nutnost předložení negativního testu

 

Doporučení Rady EU stejně jako ČR už v národní variantě přijala např. také Francie, Belgie, Nizozemsko, Litva, Slovinsko, Dánsko nebo Finsko.

 

V Praze 4.11.2020

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

odbor komunikace