Dokumenty Ministestva zdravotnictví ke stávající epidemiologické situaci týkající se šíření nového koronaviru 2019 - nCoV

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") zveřejňuje dnes Ministerstvem zdravotnictví zaslané dokumenty ke stávající epidemiologické situaci týkající se šíření nového koronaviru 2019 - nCoV:

 

 

 

DŮLEŽITÉ INTERNETOVÉ ODKAZY

 

 

V Praze 29. 1. 2020