Doporučení hygieniků spojená se začátkem školního roku

Začátek školního roku je vždy obdobím velkých změn a shonu pro děti, rodiče, ale i další skupiny obyvatel. Plynou z toho i určitá rizika, například v dopravě. Mnozí rodiče stojí před dilematem, jakou aktovku koupit svým dětem nebo řeší otázku přípravy svačin. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) proto přináší několik užitečných doporučení a rad, která mohou usnadnit řešení nastíněných otázek.

 
Pražská hygiena učí děti, jak zvýšit svou bezpečnost v dopravním provozu
 
Řidiči musí obzvlášť na začátku školního roku dbát zvýšené opatrnosti a obezřetnosti, musí počítat s dětskou nepozorností, roztěkaností či omezenou schopností se soustředit. Rodičům přináší opětovný začátek školy povinnost vybavit děti pomůckami, naučit je cestu do školy či alespoň dohlédnout na dostatek dovedností potřebných k jejímu bezpečnému absolvování.

Začátek školy, lhostejno, zda ročníku prvního či některého dalšího, znamená totiž pro děti najednou změnu oproti poklidnému prázdninovému rytmu, mnohdy znamená časnější vstávání, ranní spěch, nervozitu dospělých, někdy i nervozitu dětí – „mám v tašce všechno?“, „přijdu včas?“, „Pepa je už támhle přede mnou“. . . Snadno dítě napadne „to ještě přeběhnu“, „to stihnu“. . .
 
Proto je společným úkolem rodiny a školy dětem vštěpovat opatrnost a obezřetnost při přecházení ulic cestou do školy i při jakémkoli jiném pohybu na komunikacích.
 
Účinnou pomoc nabízí v tomto směru i HSHMP. Ta v rámci prevence dětských dopravních úrazů přispívá svým preventivním programem „VIDÍ MĚ?“ k informovanosti dětí a dospělých o vlivu pasivních prvků bezpečnosti. Jde například o pestré oblečení, reflexní prvky na oděvech, školních taškách a batozích. Program je určen přednostně pro děti a vysvětluje jim, proč je zejména za snížené viditelnosti v podzimních a zimních měsících důležité, jakou barvu má jejich oblečení, a jak jim může pomoci k jejich bezpečnému pohybu a pobytu na komunikacích ve městě i mimo ně. Děti jsou úměrně svému věku seznámeny i s pojmy "reakční čas, brzdná dráha a kvalita povrchu vozovky". Bližší informace o programu jsou zveřejněny na webových stránkách HSHMP - link ZDE
 
FOTO č. 1: ilustrační foto z preventivního programu HSHMP „VIDÍ MĚ?“
 

Zdroj: Pavel Veverka
 
FOTO č. 2: ilustrační foto
 

Zdroj:pixabay.com  
 
Jak vybrat správnou školní aktovku?
 
Dalším úkolem pro rodiče je potřeba opatřit dětem zdravotně odpovídající školní aktovku nebo batoh. Přitom je důležité vzít v úvahu váhu nejen samotné aktovky, ale  i váhu aktovky naplněné školními pomůckami. Prázdná by měla vážit do jednoho kilogramu a množství přenášených věcí na zádech by nemělo překročit 10 % hmotnosti těla žáka. I sebelepší brašna, pokud je přeplněná, může dítěti škodit. Soustavné nošení přetížených školních tašek může způsobovat bolesti zad u školáků a může být i jedním z faktorů rozvoje vadného držení těla. V době internetu je především na učitelích, aby rozhodli, jaké učebnice by měly každodenně nosit děti do školy. Rostoucí a snadno zranitelný dětský svalově kosterní systém by neměl být v žádném případě zbytečně přetěžován. Vadné držení těla školáků je bohužel pro nižší ročníky základní školy dlouhodobě pozorovatelný jev, způsobený nedostatkem spontánního pohybu po přechodu z mateřské školy do školy základní.
 
I přesto, že dětem záleží hlavně na designu, rodičům by mělo záležet především na bezpečí a také na váze tašky.
 
Pro názornou představu HSHMP zveřejňuje orientační tabulku s uvedením odpovídající hmotnosti zavazadla pro dítě podle jeho aktuální tělesné hmotnosti:
 
Tabulka - Závislost limitu hmotnosti školní brašny na hmotnosti dítěte
 
hmotnost dítěte (kg) hmotnost brašny (kg)
18 - 23 2.2 - 2.8
24 - 28 2.9 - 3.4
29 - 33 3.5 - 4.0
34 - 38 4.1 - 4.6
39 - 43 4.7 - 5.2
44 - 48 5.3 - 5.8
49 - 53 5.9 - 6.4
54 - 58 6.5 - 7.0

Zdroj dat: www.szu.cz

 

 
FOTO č. 3 - ilustrační foto - dítě se školní brašnou
 
Zdroj: www.szu.cz
 
Jak na správnou a zdravou svačinu?
 
Dalším drobným, ale každodenním úkolem rodičů je připravovat dětem takové svačiny a nápoje, které jim dodají dostatek energie a živin a přitom nebudou zdrojem „prázdných“ kalorií. Svačiny, které budou svým složením pestré, budou dětem chutnat a zároveň je nenásilně povedou ke zdravému stravování a zdravé životosprávě. Svačiny, ve kterých bude vždy zastoupeno ovoce nebo zelenina, bílkoviny a komplexní sacharidy. 
 
 
FOTO č. 4: i takhle může vypadat zdravá školní svačina
 
Zdroj: pixabay.com
 
Vše nej do nového školního roku od pražských hygieniků
 
HSHMP přeje dětem, rodičům, učitelům, ředitelům a dalším zaměstnancům škol v Praze úspěšné zvládnutí shonů začátku školního roku. Věříme, že výše uváděná doporučení HSHMP přispějí ke zmírnění starostí, které s tímto obdobím souvisejí.
 
HSHMP publikováním této zprávy na dané téma v praxi naplňuje strategický dokument „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020“; Akční plán č. 2: Správná výživa a stravovací návyky populace na období 2015 – 2020; Priorita 2.1.3: Podpora správné výživy v médiích a Akční plán č. 12 Rozvoj zdravotní gramotnosti; Priorita 4.2: Informační a komunikační podpora procesu zvyšování zdravotní gramotnosti.

HSHMP publikováním uváděných informací dále v praxi naplňuje dokument „Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020“ a „Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007- 2017“.
 
V Praze 30. 8. 2019
 
MUDr. Danuše Antošová
odborný rada podpory zdraví a zdravotní politiky - Kancelář ředitele HSHMP
 
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP