Doporučení pražských hygieniků k provozu předškolních zařízení vzhledem k nastaveným preventivním opatřením infekce covid-19

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) informuje provozovatele mateřských škol, dětských skupin a dalších subjektů předškolní péče, že v současné epidemiologické situaci k základnímu požadavku na zajištění osobní hygieny dětí – hygiena rukou postačí dodržování důkladného mytí rukou (20 až 30 sekund) tekutým mýdlem a teplou vodou, pro osoušení rukou jsou vhodné jednorázové papírové ručníky místo látkových, není nutné u předškolních dětí používat dezinfekční prostředky.

 

 

Naopak při použití dezinfekčních prostředků u malých dětí může docházet i k otření očí apod., tj. nelze zajistit bezpečné použití dezinfekčního prostředku a také může docházet k poškození citlivé dětské kůže zejména u alergiků.

 

Použití dezinfekce rukou je naopak žádoucí u personálu.

 

Důležitý je důkladný úklid všech prostor a dezinfekce povrchů nebo předmětů včetně hraček a také časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

 

OSVĚTOVÉ MATERIÁLY

 

 

• SZU - video - názorná ukázka správných technik mytí rukou

video

• pro děti:   osvětové leporelo Státního zdravotního ústavu „Aby ručičky byly jako rybičky“

leporelo - (pdf; 5,24 MB)

• pro děti: metodické pokyny k leporelu

leporelo - (pdf; 307 kB)

• pro děti: instruktážní video - "Aby byly ručičky..."

video

 

 

V Praze 21.5.2020

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých