Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

  • Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Metodick%C3%BD-postup_OSPDL_MZ_Covid-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf

 

 

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP