Hygienici na kontrole food festivalu „Prosecco a vína“ na pražském Smíchově

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla minulý týden,  ve středu 10. července, kontrolu úrovně poskytování stravovacích služeb na oblíbeném food festivalu „Prosecco a vína“, který se uskutečnil na pěší zóně Anděl na pražském Smíchově v páté městské části.
Zaměstnanci HSHMP provedli kontroly celkem v 21 stáncích, jejichž obsluha návštěvníkům akce nabízela široký sortiment teplých pokrmů, cukrovinek a alkoholických i nealkoholických nápojů. Pražští hygienici na místě kontrolovali převážně osobní hygienu obsluhy, vybavení stánků pitnou vodou a přenosným zařízením pro mytí rukou včetně prostředků na mytí rukou (papírový ručník, tekuté mýdlo, dezinfekční ubrousky, jednorázové rukavice apod.), zajištění ochrany pokrmů proti vnější kontaminaci a značení alergenů.
 
FOTO č. 1: ilustrační obrázek
 

Zdroj: HSHMP

Ve stáncích s nabídkou teplých pokrmů probíhala pouze regenerace již hotových pokrmů či dohotovení polotovarů, které byly připraveny předem v různých provozovnách stravovacích zařízení. K přípravě pokrmů sloužily elektrické grily, pro uskladnění potravin a pokrmů v chlazeném stavu měly stánky dostatečný počet chladících zařízení (jednalo se o klasické lednice, či chladící boxy vybavené mrazícími vložkami).

Během kontroly se hygienici zaměřili také na manipulaci prodejců s pokrmy a potravinami, namátkově měřili teploty jednotlivých surovin. Veškeré teplé pokrmy byly připravovány na přímou objednávku od zákazníka. Kontrola byla zaměřena i na zajištění likvidace odpadků.
 
Pořadatel akce zajistil dostatečný počet hygienického zázemí pro jednotlivé provozovatele. Ti  měli k dispozici chemické mobilní WC s umyvadly na mytí rukou, vybavené mýdly a papírovými ručníky.

V osobní a provozní hygieně nebyly zjištěny závažné nedostatky, pro manipulaci s potravinami a pokrmy používali provozovatelé jednorázové rukavice, či jiné, k tomu určené předměty (kleště, naběračky atd.), provozovatelé disponovali znalostmi nutnými k ochraně veřejného zdraví.
 
FOTO č. 2: ilustrační obrázek
 
Zdroj: HSHMP
 
Ani v rámci kontrol jednotlivých stánků k výskytu žádných závažných závad nedošlo, případné drobné nedostatky (např. alergeny neuvedeny na viditelném místě pro spotřebitele či mírná pochybení v manipulaci s potravinami - potraviny v plastových přepravkách byly uloženy přímo na zemi) byly řešeny na místě domluvou.
 
V Praze 15. 7. 2019

Lucie Mathauserová
vrchní referent
odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání