Hygienici v Praze zkontrolovali 2 letní tábory, víc se jich nekoná

V Praze probíhá letní dětská rekreace obvykle formou tzv. příměstských táborů. Jejich pořadatelé většinou zajišťují pro děti program během dne, někdy i stravování ve stravovacích zařízeních. „Děti nejsou na těchto místech ubytovány, ale vrací se každý den domů. Pro příměstské tábory nejsou žádné hygienické předpisy kromě předpisů pro stravování ve stravovacích službách,“ vysvětluje základní pravidlo Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“). Kontrola hygieniků v příměstských táborech tedy zpravidla neprobíhá. Podmínky pro příměstské tábory jsem popisovali například zde: http://www.hygpraha.cz/Vyhledavani.aspx?text=t%c3%a1bory

 

Kdy jde o tábor?
V případě celodenní péče o děti včetně ubytování jde vždy o letní dětský tábor, na který pamatuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Podle rozsahu akce jsou stanoveny požadavky – akce pro 30 dětí a více a trvající déle než 5 dní musí splňovat požadavky uvedeného zákona pro zotavovací akce (konkrétně ust. § 8 a následující s požadavky uvedenými ve vyhlášce č. 106/2001 Sb.). Pokud je účastnících se dětí méně nebo akce trvá kratší dobu než zotavovací akce, pak jde o tzv. jinou podobnou akci pro děti. "Tyto akce mají z našeho pohledu jednodušší hygienické požadavky. Například na akci nemusí být vyčleněná jedna osoba jako zdravotník, stejně tak děti nemusí dokládat zdravotní dokumentaci," přibližuje ředitel Jarolímek.  „Příměstský tábor s ubytováním dětí tak může být zotavovací akcí či jinou podobnou akcí pro děti se zákonnými povinnostmi,“ doplňuje šéf pražských hygieniků.

 

Ne vždy si pořadatelé uvědomí, že i sportovní soustředění mohou být zotavovací akcí se všemi povinnostmi dle uvedeného zákona. Pro pořadatele zotavovací akce je to také především ohlašovací povinnost: pořadatel akce musí ohlásit místně příslušné hygienické stanici (v případě Prahy jde o HSHMP – odbor hygieny dětí a mladistvých) termín a místo jejího konání, počet dětí, způsob zabezpečení pitnou vodou a způsob zajištění stravování. Ohlášení je nutno provést jeden měsíc před zahájením akce. Dodržení této lhůty je nutné pro případné ověření podmínek a komunikaci dalších požadavků důležitých pro ochranu zdraví dětí.  
 

Pražské letní tábory pod lupou

Pražským hygienikům byly na letošní léto ohlášeny celkem dvě zotavovací akce, které se uskutečnily na území hlavního města Prahy a na obě místa se pražští hygienici podívali. Sportovní soustředění Sparta camp 2017 pro 90 dětí s ubytováním na strahovských kolejích bylo prověřeno včetně stravování v nedalekém restauračním zařízení Třetí poločas. „K naší spokojenosti nebyly zjištěny žádné nedostatky,“ uvedla Blanka Kučerová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP.
 

Druhá akce s názvem Rookie camp – florbalový kemp pro děti a mládež pro 74 dětí byla ubytována ve školském zařízení v Radotíně. Podmínky tábora byly ověřeny v rámci kontroly jeho provozu a byly shledány jako přijatelné. „Při volbě dodavatele stravování však pořadatel neměl šťastnou ruku – zvolil zařízení, které nebylo vybaveno pro přípravu celodenní stravy, a kontrolou byly zjištěny nedostatky, které budou řešeny s provozovatelem tohoto zařízení. Tato zotavovací akce již skončila a pořadatel neplánuje další turnus,“ uzavřela kontroly hygienička.

 

V Praze 27. 7. 2017

 

Mgr. Dana Mertová

tisková mluvčí HSHMP

 


 

Přílohy