Informace k šetření Policie ČR

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) může potvrdit informaci, že v uplynulých dnech probíhaly ze strany PČR úkony trestního řízení na HSHMP ve vztahu k jednomu zaměstnanci HSHMP. HSHMP policistům zpřístupnila prostory za účelem jejich prohlídky. V dané záležitosti s Policií ČR HSHMP úzce spolupracuje a orgánům činným v trestním řízení poskytuje a nadále bude poskytovat maximální součinnost.

 

S ohledem na dosavadní průběh vyšetřování HSHMP není oprávněna poskytnout ani jakkoli komentovat úkony trestního řízení a se všemi dalšími dotazy je nutné se obracet na PČR. Trestní stíhání se netýká ředitele HSHMP, který byl v této věci v pátek podat vysvětlení na PČR. Ředitel HSHMP jakožto služební orgán HSHMP poskytuje PČR potřebnou součinnost.

 

V Praze 14. 8. 2018

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí