Informace k výskytu Legionelly v teplé vodě v objektu Osadní 715/37, Praha 7

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) informuje, že v rámci kontroly jakosti teplé vody, na základě provedeného odběru vzorku teplé vody dne 27. 1. 2020, v objektu Osadní 715/37, Praha 7 a jeho laboratorního rozboru byla zjištěna nevyhovující jakost teplé vody v ukazateli Legionella species

 

Zjištěná hodnota: 500KTJ/100ml, doporučený hygienický limit: 100KTJ/100ml (KTJ = kolonie tvořící jednotka).

 

Současně bylo zjištěno, že vzorek teplé vody na výstupu z výměníku vyhověl doporučené hodnotě ukazatele.

 

V této souvislosti HSHMP preventivně doporučuje, zejména pro dospělé osoby s defektem imunitního systému, osobám po onkologické léčbě, omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou do doby zjednání nápravy ze strany vlastníka.

 

Vyhláška č. 252/2004 Sb. nestanovuje v bytových domech pro ukazatel Legionella spp. závazný hygienický limit, ale stanoví pouze doporučenou hodnotu, o kterou je nutné pomocí technických opatření usilovat. Hygienický limit jako mezní hodnota platí pro zdravotnická a ubytovací zařízení, pro teplou vodu dodávanou do sprch umělých nebo přírodních koupališť a pro pitnou vodu použitou pro výrobu teplé vody.

 

Překročení doporučené hodnoty jakéhokoli ukazatele jakosti teplé vody není porušením právního předpisu. Opatření ze stejného důvodu nelze ukládat ani vlastníkovi/spoluvlastníkům objektu.

 

Jelikož legionelu lze eliminovat chemickou desinfekcí rozvodu teplé vody, HSHMP doporučuje vlastníkovi objektu provedení chemické desinfekce rozvodů teplé vody prostřednictvím odborné firmy.

 

Dále HSHMP doporučuje před použitím vodu odtáčet, vyčistit a případně čisticím přípravkem s obsahem chloru vydesinfikovat sprchové hlavice a perlátory na kohoutcích, opotřebená zařízení vyměnit za nová.

 


Co je Legionella: Bakterie rodu Legionella se přirozeně vyskytuje ve vodním prostředí.  Na rozdíl od jiných, běžných vodních mikroorganizmů se dokáže množit až do teploty 45°C a prokazatelně přežívá i teplotu 60°C. Tolerance k vyšší teplotě ji umožňuje namnožit se v špatně konstruovaných nebo nedostatečně udržovaných rozvodech teplé vody. Legionella je schopná způsobit zápal plic. Ohroženou skupinou jsou lidé s oslabenou imunitou a starší osoby, děti ohroženou skupinou nejsou. Jak dojde k nákaze? Vdechnutím vodního aerosolu (mikroskopických kapének) obsahujícího Legionelly.  Aerosol vzniká dopadem, vířením nebo rozstřikováním vody, nejběžnějším zdrojem v bytech jsou sprchy. Podrobnější informace na: http://hygpraha.cz/dokumenty/problematika-legionel-v-teple-vode-bytovych-domu-2833_2833_475_1.html


 

V případě dalších dotazů volejte v úřední době HSHMP: 296 336 718, 296 336 742, 296 336 720.

 

V Praze 20. 2. 2020

 

           Ing. Pavel Šebák 
           odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální
           odbor hygieny obecné a komunální (HOK)