Jak může hygienická stanice pomoci v oblasti pitné vody

Vážení návštěvníci webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") reaguje na časté dotazy veřejnosti, jak může HSHMP pomoci v oblasti pitné vody. Přiložená informace, která je přílohou tohoto sdělení níže jako příloha, se snaží detailně popsat vše, co potřebujete vědět o pitné vodě ve vztahu k činnosti HSHMP jakožto místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

 

V Praze 30. 7. 2018

 

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel